Гірняк о.м лазановський п.п менеджмент теоретичні основи і практикум

У нас вы можете скачать книгу гірняк о.м лазановський п.п менеджмент теоретичні основи і практикум в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Гірняк О.І., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи та практикум: Навчальний посібник. Львів, Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів, Ілляшенко С.М. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник.- Суми: ВТД «Університетська книга», Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, Крамаренко В.І. Менеджмент. - К.: ЦУЛ, Кредісов А.І., Панченко С.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників - К., Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. – Львів: Новий світ, 1. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: "Магнолія плюс", Львів: "Новий світ" – , – с. 2. Коваленко І.М., Коваленко М.П. Поведінка і влада в організації: Книга для керівників. – Одеса: Юридична література, – с. 3. Ткаченко А.М., Хмельнюк В.Я., Ангелов Г.В, Мардаровський Ф.З. Культура управлення: теория и практика. – Одесса: Аспект, – с. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. – К: «Магнолія плюс», Львів: «Новий світ», р. Кредісов А.І, Понченко Є.Г., Кредісов В.А. "Менеджмент для керівників, - К.: Т-во "Знання", КОО, Тарнавська Н.П., Пушкар P.M. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль, 1. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум.-К.:»Магнолія плюс», Л.: «Новий світ» 2. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К.: Либідь,   Мистецтво менеджера полягає у вмінні менеджера пристосувати науку управління до особливостей: власного характеру ; підлеглих; сфери діяльності фірми. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюсс, Львів: Новий світ – , – с.  Тарнавська Н.П., Пушкар P.M. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, – с. Рекомендована література. 1. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюсс, Львів: Новий світ – , – С. 2. Організаційна поведінка / Д.Гелрігел, Дж.В. Слокум-молодший, Р.В. Вудмен, Н.С. Бренінг; Пер. з англ. І.Тарасюк, М.Зарицька, Н.Гайдукевич. – К.: Основи, – С 3. Райт Глен. Державне управління / Пер. з англ. – К.: Основи, 2. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К.: Магнолія плюс, Л.: Новий світ – , – с. 3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Текст]: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 4-те вид., стереотипне з 3-го. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», – с. 4. Лозинська О. Т. Основи менеджменту [Текст]: конспект лекцій / О. Т. Лозинська – Львів, – 54 с. 5. Осовськ. 1. Гірняк О. М., Лазановський: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: “Магнолія “, Львів: “Новий світ” - ”, – с. 2. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. – Хмельницький, – 79 с. 3. Калініна інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом. Гірняк О.М. Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти.- Львів: «Магнолія », с. Армстронг М. Основи менеджмента. Как стать лучним руковадителем/ Пер. с англ.. — Ростов — на Дону, Панков В.А., Єлецьких С.Я., Михайличенко Н.М. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, с. Гірняк, О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч. посіб / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К., Львів: Магнолія Плюс, Новий світ - , – с. + Гриф МОН. –  Серії/Видавничі серії/Менеджмент. Фонди віддалених бібліотек СумДУ/Навчально-науковий інститут бізнес-технологій УАБС. Статистика використання: Видач: 0. Гірняк, О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч. посібник / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. - Львів: Новий Світ, - с. - ISBN грн.  Рубрики: менеджмент--теория. Держатели документа: Отдел сельскохозяйственной литературы НБ КФУ: Симферополь Доп.точки доступа: Лазановський, П.П. Экземпляры всего: 1 БЧ (1) Свободны: БЧ (1). Г51 / ГСЧУ. Гірняк, О. М. Менеджмент [Текст]: підручник / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. - Львів: Магнолія плюс, - с. - Бібліогр.: с. Гірняк, О. М. Менеджмент:теоретичні основи і практикум [Текст]: Навч.посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К.;Л.: Магнолія плюс;Новий світ, – с. – (Вища освіта в Україні). – ; ISBN ББК Уя73+У+У9(4Укр) Гірняк, О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. закл. / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. - К.: Магнолія плюс ; Львів: Новий світ - , - с.: іл.  Функція менеджменту "організація" Функція менеджменту "мотивація" Функція менеджменту "контроль" Етика сучасного менеджменту Комунікації в менеджменті Керівництво та лідерство в організації Рішення у менеджменті Конфлікти в менеджменті Організація праці менеджера Розвиток особистого менеджменту Антикризове управління діяльністю підприємства Афоризми в менеджменті.